dejahu

Nem találod?

Ha tartalmat kerestél a Dejahu weboldalán, akkor az nem létezik, vagy hibás a beírt cím.

Ezt az értesítést látod akkor is, ha a weboldaladat a Dejahu ügyfeleként nem éred el. Vedd fel velünk a kapcsolatot olyan e-mail címről, ami nem a weboldalad neve alatt van, mert egy esetleges műszaki hiba annak használatát is érintheti!

Továbbá: gondold át, hogy rendben vannak-e a pénzügyeink?
Nem igényelte-e a Dejahu Kft. a webtárhely használati díjának kiegyenlítését? Nem kaptál-e számlát?

Tartalom átvétel